เว็บไซต์มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจอย่างไร ?

เว็บไซต์ มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจอย่างไร ? ธุรกิจในทุกวันนี้มีความหลากหลาย และมีธุรกิจจำนวนมากที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน และปัจจุบัน เดิมนั้นการจะทำธุรกิจต้องมีความพร้อมด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น เงินทุน สถานที่ การผลิต และการทำการตลาด เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจนั้นเกิดขึ้น แต่จะอยู่ได้ในระยะยาวก็ต้องมีเรื่องการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อจะได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และการที่จะทำการตลาดในยุคก่อน ก็มีไม่กี่ช่องทาง จะนิยมมากที่สุดก็จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ถ้าลงทุนสูงหน่อยก็จะไปอาศัยสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ ซึ่งสื่อโทรทัศน์ต้องใช้เงินทุนสูงมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมาก เพราะเป็นการโฆษณาผ่านทางหน้าจอ ทำให้ผู้คนได้เป็นที่รู้จักได้กว่าอ่านตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เมื่อทำการตลาดผ่านทางหน้าจอก็มีโอกาสที่จะได้ฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น เพราะ การดูโทรทัศน์เป็นที่นิยมของเกือบทุกบ้านอยู่แล้ว สรุปได้ว่า การทำธุรกิจกับการทำการตลาดเมื่อก่อน ไม่เปิดกว้างสำหรับใครหลายคน เพราะต้องมีเงินทุนที่สูงมาก ถ้าพูดแบบภาษาบ้านก็คือ คนที่รวยมากเท่านั้นที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก แต่มาถึงในยุคปัจจุบัน โลกได้เริ่มมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันนี้ ก็คือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตหรืออนไลน์ เมื่ออินเทอร์เน็ตมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนมาเกิดความเสถียรภาพในยุคปัจจุบัน ทำให้สามารถดึงดูดผู้คนได้จำนวนมากจนนับไม่ถ้วน เมื่อมีอินเทอร์เน็ตก็ต้องมีสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการสำหรับผู้คน ซึ่งสื่อออนไลน์ที่เกิดขึ้นต่าง ๆ เหล่านี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ด้านการสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์ ข้อมูล ข่าวสารที่อัพเดทผ่านทางออนไลน์ และ […]

1 2